Aanmeldprocedure

Jaarlijks revalideren en revitaliseren ruim 650 patiënten (leden en niet-leden) bij ons die vanuit het hele land (circa 70 ziekenhuizen en gespecialiseerde behandelcentra) worden doorverwezen. Wij zijn trots op onze ervaring en expertise op het gebied van revalidatie- en revitalisatiezorg. Goede zorg begint bij uw aanmelding. Vanaf het moment dat u zich aanmeldt, bent u in goede handen bij de professionals van ons transferteam.

Geplande opname

Zodra wij de benodigde formulieren hebben ontvangen, wordt u opgenomen in onze planning. Het betreft:

  • Opnameformulier
  • Toestemmingsformulier
  • Medisch Aanvraagformulier Tijdelijk Verblijf Dennenheuvel (in te vullen door uw behandelend arts)

Pas op het laatste moment kan beoordeeld worden of u valt onder ‘Herstelzorg’, ‘Eerstelijnsverblijf’ of ‘Geriatrische Revalidatie Zorg’. Op basis van deze indicatie (die onze specialist Ouderengeneeskunde stelt of wordt overgenomen van de verwijzer) maken we een inschatting van uw verblijfsduur.

Wij behandelen elke aanmelding zeer pro-actief, toch duurt het soms even voordat we u duidelijkheid kunnen geven. Soms ontbreekt relevante informatie of krijgen we uw arts niet één-twee-drie te pakken. Uiteraard kunt u ons altijd bellen en vragen naar de status van uw aanmelding.

Ongeplande opname

Vanaf het moment dat u bent opgenomen in het ziekenhuis vindt er veelal telefonisch contact plaats over uw aanmelding en uw aanstaande verblijf in Dennenheuvel. Met wie we communiceren hangt af van uw gezondheid en van de transferafdeling en de (zaal)arts van de instelling waar u verblijft. Telefonische afspraken worden altijd schriftelijk bevestigd, al kan het zijn dat we u verwelkomen nog voordat u post van ons heeft kunnen ontvangen. In geval van een ongeplande opname, begint uw behandeling op maat al vanaf het allereerste telefoontje.

Direct aanmelden voor opname.

Kunnen we u ergens mee helpen?
Wij kunnen ons voorstellen dat bovenstaande vragen oproept. U kunt altijd met ons bellen voor informatie die op uw persoonlijke situatie aansluit. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00u op telefoonnummer (035) 201 26 66.