Dennenheuvel

Naar huis, en dan?

Omdat het regelen van zorg na uw ontslag specifieke kennis en vaardigheden vraagt, werkt Dennenheuvel met transferverpleegkundigen. Zij zijn de zorgprofessionals die zich bezighouden met het regelen van uw (thuis)zorg na ontslag uit Dennenheuvel. Te denken valt aan bemiddeling tussen u en de thuiszorg. Daarnaast heeft de transferverpleegkundige uitgebreide informatie over allerhande zorgvoorzieningen zoals alarmering, maaltijdvoorzieningen, hulpmiddelen enzovoorts.

Hoe gaat de aanvraag van zorg in z’n werk?

De transferverpleegkundige evalueert samen met u uw verblijf en inventariseert met u of u na uw ontslag zorg nodig heeft. Als dat het geval is, regelt onze transferverpleegkundige bijvoorbeeld thuiszorg voor u, zorgt zij ervoor dat de trombosedienst wordt geïnformeerd over uw ontslag en krijgt uw huisarts een bericht dat u weer naar huis bent gegaan.

De transferverpleegkundige heeft een adviesfunctie als het gaat om het aanvragen van maaltijden aan huis, alarmering, huishoudelijke zorg en hulpmiddelen. Blijvende hulpmiddelen dient u zelf via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of uw zorgverzekeraar aanvragen.

 


Kunnen we u ergens mee helpen?
Heeft u vragen over uw nazorg? Onze transferverpleegkundigen zijn iedere werkdag aanwezig en bereikbaar op telefoonnummer (035) 201 26 66.