Het gedachtegoed van Vereniging Dennenheuvel

Al in 1905 is de ‘Nederlandsche Vereniging tot het Oprichten en Instandhouden van Herstellingsoorden voor Handels- en Kantoorbedienden en Handelsreizigers’ opgericht. Ruim een eeuw verder is de formule van wat nu kortweg ‘Vereniging Dennenheuvel’ heet actueler dan ooit. U leest het dagelijks in het nieuws: Zorgkosten staan onder druk. Een ziekenhuisbed wordt alleen benut voor wie intensieve behandeling nodig heeft. Het aantal alleenstaanden groeit en de behoefte aan goede zorg neemt door de vergrijzing toe.

Er is een groeiende behoefte aan zorg en begeleiding gericht op actief herstel na een ziekenhuisopname. Na bijvoorbeeld een knie- of heupoperatie wordt u al na gemiddeld twee dagen uit het ziekenhuis ontslagen. En dan? Niet iedereen kan naar huis, simpelweg omdat daar de nodige zorg ontbreekt.

Een formule voor deze tijd

Eind 2017 is Vereniging Dennenheuvel een samenwerking aangegaan met Herstelzorg Nederland. Leden van Vereniging Dennenheuvel kunnen tegen gunstige voorwaarden revalideren en revitaliseren in de herstellingsoorden van Herstelzorg Nederland.

Voordeel voor leden

Iedereen is welkom bij de herstellingsoorden van Herstelzorg Nederland. Leden van Dennenheuvel hebben echter voorrang bij opname ten opzichte van niet-leden. Bovendien krijgen leden een tegemoetkoming in de verblijfskosten. Hoe langer u lid bent, hoe hoger de tegemoetkoming.

Lees meer over de voordelen van een lidmaatschap.