Dennenheuvel

Organisatiestructuur

Al in 1905 is de ‘Nederlandsche Vereniging tot het Oprichten en Instandhouden van Herstellingsoorden voor Handels- en Kantoorbedienden en Handelsreizigers’ opgericht. Anno 2016 bestaat deze vereniging nog steeds, nu onder de naam ‘Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel’.  Op deze pagina een overzicht van de organisatiestructuur.

Ledenraad

De taken van de Ledenraad zijn het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder van Dennenheuvel. Daartoe wordt hij door de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder geïnformeerd over alles wat de vereniging aangaat. Daarnaast moet de Ledenraad instemmen met de financiële jaarstukken en de jaarlijkse begroting van de vereniging. De Ledenraad van Dennenheuvel komt in het algemeen vier keer per jaar bijeen.

De Ledenraad bestaat uit:

Mevr. A. Glastra – voorzitter
Mevr. S.A.E. ter Borg
Mevr. E.C.H. van Beresteijn
Dhr. W. Underberg
Mevr. S. Jonker-Terwindt
Mevr. V. Greven
Mevrouw. C. Ambagtsheer-Gödden
Dhr. H. van der Wal

De Ledenraad zoekt op dit moment nieuwe leden wegens het statutair aftreden van enkele zittende leden. Omdat de vertrekkende leden van de Ledenraad kennis bezitten van financiële en/of juridische aangelegenheden, nodigen we kandidaten die over deze kennis beschikken nadrukkelijk uit om te reageren. Van nieuwe leden wordt verwacht dat zij zich betrokken voelen bij de Vereniging Dennenheuvel.

Raad van Toezicht

In de Raad van Toezicht van Dennenheuvel hebben zitting:

Dhr. H. Smit – voorzitter
Mevr. Ch. de Jong
Mevr. K. Hoorn
Dhr. M. Steinfelder

Bestuur

In de functie van directeur-bestuurder is per november 2014 aangesteld:

Dhr. J.L. (Jan Leo) van Deemter