Fiscaalvriendelijk schenken

Vereniging Dennenheuvel maakt al sinds 1905 kwalitatieve (ouderen)zorg mogelijk voor haar leden.

U kunt ons helpen door

  • Een periodieke schenking: U schenkt jaarlijks een vast bedrag voor minimaal 5 jaar. Dit is geheel fiscaal aftrekbaar.
  • Een eenmalige schenking: U schenkt eenmalig een bedrag. Dit is gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar.
  • U wijst Dennenheuvel een legaat toe.

Omdat Dennenheuvel de ANBI-status heeft, is het mogelijk om fiscaalvriendelijk te schenken. Dennenheuvel is bovendien vrijgesteld van schenkingsbelasting en successierecht. Dus uw schenking en/of legaat komt voor de volle 100% ten goede aan Dennenheuvel.

Download de schenkingsovereenkomst
» Schenkingsovereenkomst

De ANBI-status van Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel brengt een publicatieplicht met zich mee. Lees hier meer over.

Met ingang van 2018 schenk ik:


gedurende jaar.

gedurende jaar.

gedurende jaar.

Om in aanmerking te komen voor volledige fiscale aftrek (oplopend tot 52% teruggave) geldt een minimale periode van 5 jaar. U mag ook een langere periode aangeven.

op rekeningnummer NL 43 RABO 0398255091 t.a.v. Dennenheuvel.

(Ook een eenmalige schenking is fiscaal aftrekbaar maar kent een aantal restricties)

Ik teken onderstaand voor akkoord voor het door mij hierboven opgegeven schenkingsbedrag. Dit formulier doet meteen dienst als automatische incasso-opdracht. U hoeft er dus niets extra's voor te doen.

Handtekening voor akkoord*

Ik geef toestemming om mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven in het privacybeleid
Akkoord