stichting-vrienden-van-dennenheuvel

Stichting Vrienden van Dennenheuvel

In 1964 werd de Vereniging van Oud Patiënten Den en Bosch opgericht. In 1993 ging deze vereniging over in de Stichting Vrienden van de Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel.

De stichting stelt zich al sinds de oprichting in 1964 ten doel jaarlijks een bedrag aan Herstellingsoord Dennenheuvel te schenken zodat Dennenheuvel iets ‘buiten de begroting’ om kan aanschaffen. Het gaat hier altijd om aankopen die het verblijf van de gasten veraangenamen, maar die niet kunnen worden betaald uit de reguliere exploitatiebegroting. In de afgelopen jaren kon Dennenheuvel met onze steun flatscreentelevisies, een open haard en terrasmeubilair aanschaffen. Verder zorgen wij er als stichting voor dat iedere gast bij opname een bloemetje ontvangt. Stichting Vrienden van Dennenheuvel is voor Dennenheuvel van wezenlijk belang.

Wij doen een beroep op iedereen die Dennenheuvel een warm hart toedraagt om vriend van Dennenheuvel te worden. Met een bijdrage van € 10,00 of meer bent u al Vriend.

Giften

De Stichting is altijd heel blij met íedere gift. Door uw bijdrage kunnen wij Dennenheuvel de nodige ondersteuning blijven bieden. Een legaat of erfstelling aan de Stichting (IBAN NL51INGB0000403786) behoort uiteraard tot de mogelijkheden. Stichting Vrienden van Dennenheuvel heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Hierdoor kunt u fiscaal vriendelijk schenken.

Wilt u Vriend van Dennenheuvel worden? Vul dan onderstaand formulier in en druk op verzenden.

U kunt het formulier ook zelf downloaden, printen en versturen naar:
Dhr. J.F. van Oosten Slingeland, p.a. Soestdijkerstraatweg 102, 1213 XH Hilversum


Ja, ik word Vriend van Dennenheuvel


Ja, ik word graag Vriend van Stichting Vrienden van Dennenheuvel en ik wil Stichting Vrienden van Dennenheuvel steunen met een jaarlijkse bijdrage van:

Handtekening voor akkoord*