De voordelen van een lidmaatschap

Iedereen is welkom bij Dennenheuvel. Leden hebben echter voorrang bij opname ten opzichte van niet-leden. Leden van Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel krijgen bovendien een tegemoetkoming in de verblijfskosten. Hoe langer u lid bent, hoe hoger de tegemoetkoming. Daarnaast zijn er vele kleine extra’s, denk hierbij aan korting op producten en diensten.

Voorrang bij opname

U wilt de zorg die voor uw herstel het meest geschikt is en wij willen de kwaliteit leveren die u nodig heeft. Daarom is het belangrijk om te weten is dat u aan uw lidmaatschap geen recht tot opname kunt ontlenen. Uw zorgvraag moet aansluiten op onze dienstverlening. Daardoor komt niet iedereen in aanmerking voor opname. Enkele zogeheten contra-indicaties zijn: dementie, psychiatrische aandoeningen, CVA, verslavingsproblematiek of patiënten die 24/7 in bed liggen en dus dag en nacht intensieve zorg nodig hebben. Deze contra-indicaties gelden dus ook voor onze leden.

Of u bij ons kunt herstellen is altijd aan de arts (Specialist Ouderengeneeskunde) en onze transferverpleegkundigen. Zodra vastgesteld is dat we u de zorg kunnen verlenen die nodig is voor uw herstel, heeft u als lid altijd voorrang op niet-leden.

Mochten al onze bedden bezet zijn, dan verwijzen we u afhankelijk van uw zorgvraag naar Naarderheem, Bloemendael, Zorggroep De Laren of zorghotel De Kim. De door u opgebouwde tegemoetkoming in de verblijfskosten wordt in mindering gebracht op de dagprijs van de betreffende instelling.

Tegemoetkoming in de verblijfskosten

Hoe langer u lid bent van Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel, hoe hoger de tegemoetkoming. Uw korting bedraagt per dag:

 • Lidmaatschapsduur
 • 0 – 6 maanden
 • 6 maanden – 2 jaar
 • 2 jaar – 5 jaar
 • 5 jaar – 10 jaar
 • 10 jaar – 15 jaar
 • 15 jaar – 25 jaar
 • >25 jaar
 • Korting op de dagprijs
 • 10%
 • 15%
 • 25%
 • 30%
 • 35%
 • 40%
 • 50%
 • Leden met een collectief lidmaatschap hebben recht op 30% korting op het dagtarief.
 • Vergoeding van de zorgverzekeraar gaat boven de reductie van het lidmaatschap.
 • Bij de tegemoetkoming geldt een maximum van 42 dagen per kalenderjaar.

Lees meer over de opbouw van ons dagtarief en eventuele vergoedingen en tegemoetkomingen.

Verandering in opbouw lidmaatschapsrechten

Per 1 juni 2017 hebben we onze kortingenstructuur geactualiseerd. Waar we tot 1 januari 2017 alleen cliënten opvingen op basis van GRZ en Herstelzorg, bestaan er nu ook de indicaties Eerstelijnsverblijf Hoog Complex en Eerstelijnsverblijf Laag Complex. Voor elke zorgindicatie rekenen wij op last van zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit een verschillende dagtarief. Daarom is anno 2017 een procentuele tegemoetkoming in de verblijfskosten geschikter. We hebben bovendien meer treden toegevoegd om onze nieuwe leden onmiddellijk tegemoet te komen én om onze trouwe leden meer korting te bieden.

Lees hier hoe de lidmaatschapskorting was opgebouwd tot 1 juni 2017.

Kamer van voorkeur

Naast voorrang bij opname en een tegemoetkoming in de verblijfskosten krijgt u indien mogelijk de kamer van uw voorkeur. Dit kan aan de tuinzijde (of juist niet) zijn, of lekker dicht bij de lift (of juist niet). Het zijn de kleine dingen die verschil maken, daarom proberen we u als lid de kamer van uw voorkeur toe te wijzen.

Lees meer over de kosten van het lidmaatschap.