Eerstelijnsverblijf

Wij verwelkomen cliënten met een ELV-indicatie, zowel Hoog Complex als Laag Complex.

Er wordt door de artsen van Dennenheuvel een inschatting gemaakt of Dennenheuvel de gevraagde zorg kan bieden. Niet iedereen komt voor opname in aanmerking. Enkele contra-indicaties zijn: dementie, psychiatrische aandoeningen, (verse) CVA, verslavingsproblematiek, of patiënten die 24/7 in bed liggen en dus dag en nacht intensieve zorg nodig hebben.

ELV is bedoeld voor cliënten die om medische redenen kortdurend niet thuis kunnen verblijven. Het verblijf is gericht op herstel en terugkeer naar huis. Er is een duidelijke zorgvraag, maar geen intensief revalidatiedoel. Als er voor het herstel van de client meer dan twee keer per week fysiotherapie en begeleiding van de SO noodzakelijk is, dan is een GRZ-indicatie beter op z’n plaats.

Direct aanmelden met behulp van een e-formulier.

Betaling en vergoeding

De betaling en vergoeding voor opname in Dennenheuvel op basis van ELV verloopt iets anders dan bij instellingen met een contract voor ELV.

  • Na ontslag zal de rekening van het verblijf naar de cliënt worden opgestuurd en dient deze door de cliënt betaald te worden.
  • De cliënt stuurt de rekening vervolgens naar de zorgverzekeraar. Cliënten met een restitutiepolis krijgen het bedrag (grotendeels) vergoed. Cliënten met een naturapolis krijgen minimaal 65% en max. 80% vergoed.
  • In beide gevallen is het raadzaam eerst contact met ons op te nemen voor meer informatie omtrent de hoogte van de eventuele eigen bijdrage.
  • Cliënten hebben de mogelijkheid om direct lid te worden en te profiteren van een korting.
  • De cliënt betaalt het wettelijk bepaald eigen risico zelf.

Alternatieve route: Akte van Cessie. Om het betaal-, declaratie- en restitutieproces te vereenvoudigen, kan de cliënt een Akte van Cessie tekenen. Dennenheuvel declareert de nota dan rechtstreeks bij de verzekeraar. (Helaas is dit geen optie voor verzekerden van Zilveren Kruis.)

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00u op telefoonnummer (035) 201 26 66.