Doelgroep Geriatrische Revalidatiezorg

De geriatrische revalidatie richt zich op kwetsbare ouderen met multimorbiditeit die in het ziekenhuis een medisch-specialistische behandeling hebben ondergaan, bijvoorbeeld als gevolg van een botbreuk of voor een nieuwe knie of heup, maar nog niet in staat zijn terug te keren naar huis. Deze geriatrische patiënten kunnen aangewezen zijn op multidisciplinaire geriatrische revalidatiebehandeling met als doel: terugkeer naar huis.

Cumulatieve voorwaarden voor de geriatrische revalidatie zijn dat deze geriatrische zorg binnen één week moet aansluiten op het verblijf in het ziekenhuis en dat de verzekerde vóór de ziekenhuisopname niet in een verpleeghuis verbleef. Bovendien moet de geriatrische revalidatie bij aanvang gepaard gaan met verblijf.

Aanspraak op geriatrische revalidatie kan ook bestaan zonder voorafgaand ziekenhuisverblijf. Dit als sprake is van een acuut opgetreden aandoening, die, evenzo acuut, leidt tot stoornissen in de mobiliteit en/of achtergang in de zelfredzaamheid.

Om te beoordelen of sprake is van een dergelijk acuut opgetreden aandoening dient een geriatrische assessment / triage plaats te vinden (multidomeinbenadering, diagnostiek en opstellen behandelplan) tijdens een behandeling door een klinisch geriater en/of internist ouderengeneeskunde op de eerste hulp of via een spoedconsult op een geriatrische polikliniek.

Dennenheuvel neemt de diagnose over van u als verwijzend SO. Voor contact met onze transferafdeling belt u (035) 201 26 66.