Herstelzorg

Herstelzorg, ook wel Hotelzorg genoemd, is er voor cliënten die graag bij ons willen verblijven zonder dat hier een strikt medische noodzaak voor is. Denk hierbij aan een alleenstaande oudere die het een onprettig idee vindt om kort na een THP alleen thuis te moeten zijn. Een ander voorbeeld: Iemand zou met inzet van (extra) thuiszorg en fysiotherapie aan huis kunnen revalideren, maar verkiest Dennenheuvel vanwege de goede revalidatiezorg. Cliënten kunnen ook bij ons terecht voor professionele hulp als de mantelzorger de zorg gedurende een korte periode niet kan verlenen.

Direct digitaal aanmelden met behulp van een e-formulier.

Betaling en vergoeding

Herstelzorg wordt door een groot aantal verzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Dit geldt in ieder geval niet voor Zilveren Kruis, IAK en Menzis.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00u op telefoonnummer (035) 201 26 66.